Home » Alergeny

Alergeny

Alergen to każdy wywołujący reakcję uczuleniową antygen zewnątrzpochodny. Jest to innymi słowy taka substancja, która pochodzi spoza ludzkiego organizmu, a przedostając się do jego wnętrza wywołuje intensywną reakcję alergiczną. Alergenem mogą być najróżniejsze substancje. Mogą mieć one pochodzenie zwierzęce, roślinne, oraz chemiczne. Alergeny
Podział alergenów:
– leki (tutaj szczególnie uczulające mogą być leki anestezyjne kurarpochodne oraz antybiotyki β-laktamowe)
– kontaktowe (wywołują reakcję uczuleniową po zetknięciu ze skórą. Tak działa między innymi uczulenie na określone metale, lub latex)
– pokarmowe (dostają się do organizmu wraz z pokarmem)
– wziewne (dostają się do organizmu wraz z wdechem)
Nazewnictwo alergenów to przede wszystkim nazwa ujednolicona składająca się z trzech części: cyfry oznaczającej antygen ludzki, skrótu nazwy gatunkowej organizmu, z którego pochodzi alergen, oraz skrótu nazwy rodzajowej tego organizmu.
Wśród alergenów najczęściej spotyka się
– pasożyty
– sierść zwierząt
– pyłki roślin – w okresie od marca do października
– kurz
– roztocza
– dym appierosowy
– smog

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.