Home » Alergia na komary

Alergia na komary

Niewiele mówi się o alergii na komary, a dokładniej mówiąc o uczuleniu na ich ślinę. Okazuje się jednak, że groźba jest realna, a tego typu uczulenie faktycznie istnieje. Alergia o słabym nasileniu w tym przypadku występuje u większości ludzi. Zwykle efektem ukąszenia owada są niewielkie odczyny na skórze. Silna alergia równa się odczynowi anafilaktycznemu, który może spowodować wstrząs i doprowadzić do śmierci. W takim przypadku jedynie immunoterapia może pomóc. Odczyn anafilaktyczny może przybrać postać na przykład napadu astmy, który pokazuje, że u alergików kontakt ze śliną komara może przyczynić się do nawrotu choroby alergicznej, która pozornie była już zażegnana. Krwiopijcza samica komara
Alergia na komary nie jest jednak zjawiskiem do końca jednorodnym, ponieważ w różnych regionach świata spotkać można różne gatunki tego nieprzyjemnego w obyciu owada. Istnieją trzy główne gatunki dominujące w światowej populacji. Aedes vexans jest charakterystyczny dla Ameryki Północnej, części Azji oraz Europy, natomiast Culex quinquefasciatus i Aedes aegypti to gatunki tropikalne. Inne grupy komarów są znacznie mniejsze i występują lokalnie, często też spotyka się mieszanie gatunkowe różnych typów komarów na danym obszarze. Ludzi atakują tylko samice. Ludzka krew potrzebna jest im do rozwoju jaj. podczas ukąszenia wpuszczają one do skóry pewną ilość śliny, która jest alergenem. Nie powoduje ona uczulenia z powodu histaminy obecnej w ślinie.
Istnieje pięć stadiów uczulenia na ukąszenie komara:
1. Ukąszenie bezobjawowe (zdarza się u małych dzieci)
2. Alergia opóźniona (mała swędząca grudka po upływie doby)
3. Alergia opóźniona oraz odczyn natychmiastowy
4. Alergia z odczynem natychmiastowym, z ustępującym objawem alergii opóźnionej
5. Cofanie nadwrażliwości natychmiastowej, bezobjawowa tolerancja.
Obecnie przypuszcza się, że tolerancja występuje po wielu ukąszeniach i szybciej rozwija się na terenach tropikalnych, gdzie ataki komarów pojawiają się przez praktycznie cały rok kalendarzowy. Stały dostęp do alergenu w tym przypadku działa podobnie do naturalnej immunoterapii.
Na szczęście odczyny anafilaktyczne, które są niebezpieczne dla życia zdarzają się niezwykle rzadkie. Z drugiej strony jednak z uwagi na ten fakt bardzo mało miejsca poświęcano temu rodzajowi alergii, skupiając się raczej na uczuleniach powodowanych przez jad błonkoskrzydłych.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.