Home » Astma – informacje ogólne

Astma – informacje ogólne

Astma nazywana jest często dychawicą oskrzelową. Jest to choroba zapalna, którą można określić jako przewlekłą. Dotyczy ona dróg oddechowych. Powodowana jest przez sam organizm, a konkretyzując przez nadreaktywność oskrzeli, co prowadzić może do kaszlu, a nawet napadów duszności.Astma Nasilenie tego typu objawów najczęściej obserwuje się nad ranem oraz w nocy. Nieprzyjemne efekty astmy są spowodowane przez komórki układu oddechowego, które wydzielają mediatory prowadzące do takich efektów, jak zmienne ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych o rozlanej charakterystyce. Często taki objaw ustępuje samodzielnie, lub pod wpływem odpowiednich środków leczniczych. Jest to choroba psychosomatyczna, która może być powodowana przez przewlekły katar alergiczny.
Astma wywoływana jest przez wspólną obecność trzech czynników: komórki układu odpornościowego, przeciwciała swoistego IqE oraz alergenu. Alergenem w tym przypadku są najczęściej różnego rodzaju pyłki oraz inne drobiny występujące w powietrzu. Najczęściej są to zarodniki grzybów, sierść, naskórek, oraz roztocza kurzu domowego.
Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy wprowadziła podział rodzajów astmy na ciężką, umiarkowaną, przewlekłą lekką i sporadyczną. astma 2Rodzaj występującej u alergika astmy określa się na podstawie: konieczności stosowania leków służących do doraźnego opanowania objawów choroby, występowania objawów w nocy (prowadzące niekiedy do przebudzenia), ograniczania przez astmę aktywności życiowej, występowania objawów astmy w dzień, występowanie różnego rodzaju zaostrzeń choroby, oraz upośledzenia czynności płuc (określa się je na podstawie zmniejszenia szczytowego przepływu wydechowego albo natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej). Inny podział tego schorzenia wyraża się w określeniu jej jako kontrolowanej, kontrolowanej częściowo lub niekontrolowanej.
Istnieje wiele czynników wywołujących astmę. Można je pochodzić na środowiskowe oraz genetyczne, a także na pewne, znane i względne. Do czynników środowiskowych pewnych zaliczamy czynniki zawodowe oraz ekspozycje na alergen. Czynnik pewny genetyczny to atopia. Czynniki środowiskowe znane to antygeny pokarmowe, stosowanie określonych leków oraz zakażenia dróg oddechowych. Czynniki genetyczne znane to niski wzrost oraz mała waga urodzeniowa. Czynniki środowiskowe względne to nieodpowiednia dieta, nadmierne zanieczyszczenie powietrza oraz palenie tytoniu. Nie istnieją czynniki genetyczne względne.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.